Bạn được mời tham gia vào nhóm Chat trong WLIN, bạn vui lòng tải App WLIN để tham gia.

WLIN SOCIAL NETWORK

WLIN SOCIAL NETWORK là một phương tiện kết nối trực tuyến cộng đồng Nữ lãnh đạo Quốc tế thuộc Tập đoàn Mạng lưới nữ lãnh đạo WLIN Global Holdings.
Nơi các thành viên của Mạng lưới nữ lãnh đạo kết nối, giao lưu, tương tác qua lại lẫn nhau qua các tính năng độc đáo.
Mọi người có thể đăng văn bản, ảnh và đa phương tiện được chia sẻ với bất kỳ họ hoặc với các cài đặt bảo mật khác một cách công khai.
Người dùng có thể tương tác và trao đổi thông tin bằng tin nhắn hoặctham gia các nhóm sở thích chung và nhận thông báo về các hoạt động của các câu lạc bộ mà bạn theo dõi. WLIN SOCIAL NETWORK là một ứng dụng dành riêng cho cộng đồng doanh nhân.